Δευτέρα, Μαΐου 22, 2006

" Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι" Μπερνάρ Μαρί Κολτές"Dans la solitude des champs de cotton" Bernar Mari Coltes