Τρίτη, Μαΐου 23, 2006

"Phaedra's love" Sarah Kane

"Φαίδρας έρως (τίποτα δεν είναι για πάντα,
αλλά τίποτα)"